Milanovic-Tim
  • milanovic
  • http://wowslider.com/
  • namestaj
responsive slider by WOWSlider.com v8.6


Центар локалних услуга града Краљева

Визија развоја Центра локалних услуга града Краљева је усмерена на стварање услова за одрживост и даљи развој успостављених, као и развој нових услуга у области социјалне заштите са циљем задовољавања потреба грађана Краљева тако да се континуирано ствара стабилан социо-политички контекст за пружање једнаких могућности свим грађанима и грађанкама Краљева у стању социјалне потребе кроз остваривање законом гарантованих права од којих је право на услуге социјалне заштите једно од основних у системима социјалне сигурности домаћег и међународног нормативног оквира. више...

Деца са сметњама у развоју
Пружање услуга деци са сметњама у развоју
Лица са инвалидитетом
Пружање услуга лицима са инвалидитетом
Стара лица
Пружање услуга старим лицима у локалној заједници

Наша мисија је унапређење квалитета живота свих грађана/ки града Краљева развијањем ефикасног и целовитог система пружања социјалне заштите према мапираним потребама становништа. На станици Актуелности можете погледати више....